Agata Górny

 
 
 

 
syllabus

Szczegółowy wykaz tematów

 1. Zajęcia organizacyjne

 2. Demografia - podstawowe pojęcia, interdyscyplinarność i analizowane procesy.

 3. Procesy demograficzne na świecie (Paweł Kaczmarczyk)

 4. Procesy demograficzne na świecie cd. (Paweł Kaczmarczyk)

 5. Problem badawczy - przygotowanie do pisania pracy

 6. Budowa hipotez

 7. Procesy demograficzne w Polsce

 8. Zasady prezentacji danych, Excel - PRACOWNIA KOMP. (Igor Jakubiak)

 9. Dane demograficzne - rejestry i spisy

 10. Bazy danych demograficznych - PRACOWNIA KOMP.

 11. Wprowadzenie do analizy demograficznej - siatka Lexisa

 12. Omówienie tematów i przygotowanie konspektów - PRACOWNIA KOMP.

 13. Analiza demograficzna - zadania

 14. Teorie umieralności / epidemiologia

 15. Prezentacje konspektów prac (21.11.18)

 16. Tablice wymieralności - PRACOWNIA KOMP.

 17. Zasady pisania pracy

 18. Teorie płodności i dzietności

 19. Teorie i procesy związane z małżeńskością (Łukasz Byra)

 20. Procesy starzenia (Anna Nicińska)

 21. Teorie i procesy związane z małżeńskością (Łukasz Byra)

 22. Polityka rodzinna - przygotowanie do debaty - PRACOWNIA KOMP.

 23. Polityka rodzinna - debata

 24. Mierniki umieralności, standaryzacja współczynników - PRACOWNIA KOMP. (Igor Jakubiak)

 25. Migracje

 26. Teorie przejścia demograficznego

 27. Teorie przejścia demograficznego cd.

 28. Prezentacje prac (18.01.19)

 29. Prezentacje prac (23.01.19)

 30. Prezentacje prac (25.01.19)