Agata Górny

 
 
 

 
kiedy i gdzie

Seminarium

Dr hab. Agata Górny
Dr Małgorzata Kalbarczyk

Piątek

11.30-13.05; s. B103

Daty spotkań w II semestrze

Praca zdalna. Najbliższe spotkania zdalne: 05.06

wazne daty
25 maja 2020
Poprawiony konspekt

opis przedmiotu

Celem zajęć jest napisanie pracy magisterskiej. Ich tematyka obejmuje szeroki zakres tematów na styku ekonomii i innych nauk społecznych. Przez pryzmat relacji między- i wewnątrz-generacyjnych można analizować szereg zachowań ekonomicznych: na rynku matrymonialnym, na rynku pracy, w sferze konsumpcji i oszczędności; w sferze zdrowia i innych.

Seminarium ma otwartą formułę. Pierwszy semestr jest poświęcony ustalaniu tematu pracy. Kończy się przygotowaniem konspektu pracy. W semestrach drugim i trzecim planowane są regularne spotkania w cyklu dwutygodniowym.