Agata Górny

 
 
 

 
kiedy i gdzie

Seminarium

Dr hab. Agata Górny

Piątek

13.15-14.50; s. B307

Daty spotkań w II semestrze

Praca zdalna. Najbliższe spotkania zdalne: 22.05

wazne daty
15 marca 2020
Drugi rozdział pracy

15 kwietnia 2020
Trzeci rozdział pracy

15 maja 2020
Całość pracy

opis przedmiotu

Celem zajęć jest napisanie pracy licencjackiej. Ich tematyka obejmuje szeroki zakres tematów na styku ekonomii i innych nauk społecznych. Przez pryzmat analizy rodziny i gospodarstwa domowego można analizować szereg zachowań ekonomicznych: na rynku pracy, w sferze konsumpcji, oszczędności, inwestycji itd.

Seminarium ma otwartą formułę. W pierwszym semestrze, planowane są regularne spotkania w cyklu tygodniowym bądź dwutygodniowym. W drugim semestrze seminarium będzie miało charakter spotkań indywidualnych