Seminarium licencjackie 
Kiedy i Gdzie

Seminarium

Dr hab. Agata Górny

Piątek

13.15-14.50; s. B109

Spotkania w semestrze zimowym:
 
05.10.18
19.10.18
02.11.18
16.11.18
30.11.18
14.12.18
11.01.19
25.01.19
Ważne daty
26.10.18 - temat pracy
09.11.18 - konspekt pracy
16.11.18 - prezentacje
30.11.18 -
prezentacje
05.12.18 - ostateczne konspekty pracy
10.12.18 - konspekt 1 rozdziału
15.01.19 - 1 rozdział
Opis przedmiotu

Celem zajęć jest napisanie pracy licencjackiej. Ich tematyka obejmuje szeroki zakres tematów na styku ekonomii i innych nauk społecznych. Przez pryzmat analizy rodziny i gospodarstwa domowego można analizować szereg zachowań ekonomicznych: na rynku pracy, w sferze konsumpcji, oszczędności, inwestycji itd.

Seminarium ma otwartą formułę. W pierwszym semestrze, planowane są regularne spotkania w cyklu tygodniowym bądź dwutygodniowym. W drugim semestrze seminarium będzie miało charakter spotkań indywidualnych

Informacje bieżące