Seminarium magisterskie 
Kiedy i Gdzie

Seminarium

Dr hab. Agata Górny
Dr Małgorzata Kalbarczyk

Piątek

13.15-14.50; s. B109

Spotkania w semestrze zimowym:
 
26.10.18
09.11.18
23.11.18
07.12.18
21.12.18
18.01.19
Ważne daty

Opis przedmiotu

Celem zajęć jest napisanie pracy magisterskiej. Ich tematyka obejmuje szeroki zakres tematów na styku ekonomii i innych nauk społecznych. Przez pryzmat relacji między- i wewnątrz-generacyjnych można analizować szereg zachowań ekonomicznych: na rynku matrymonialnym, na rynku pracy, w sferze konsumpcji i oszczędności; w sferze zdrowia i innych.

Seminarium ma otwartą formułę. Pierwszy semestr jest poświęcony ustalaniu tematu pracy. Kończy się przygotowaniem konspektu pracy. W semestrach drugim i trzecim planowane są regularne spotkania w cyklu dwutygodniowym.