Agata Górny

 
 

 
Kiedy i Gdzie
Wtorek
11.30-13.05; s. 212

Spotkania w semestrze letnim:
 
24.02.15
17.03.15
14.04.15
21.04.15 (konsultacje)
12.05.15 (konsultacje)
19.05.15
02.06.15
 
Ważne daty
24.03.15 - rodział 2
28.04.15 - rozdział 3
19.05.15 - cała praca
Opis przedmiotu

Celem zajęć jest napisanie pracy licencjackiej. Ich tematyka obejmuje szeroki zakres tematów na styku ekonomii i innych nauk społecznych. Przez pryzmat analizy rodziny i gospodarstwa domowego można analizować szereg zachowań ekonomicznych: na rynku pracy, w sferze konsumpcji, oszczędności, inwestycji itd.

Seminarium ma otwartą formułę. W pierwszym semestrze, planowane są regularne spotkania w cyklu tygodniowym bądź dwutygodniowym. W drugim semestrze seminarium będzie miało charakter spotkań indywidualnych

Informacje bieżące