Agata Górny

 
 

 
Kiedy i Gdzie

Seminarium

Dr hab. Agata Górny
Dr Małgorzata Kalbarczyk

Piątek

11.30-13.02; s. B110

Spotkania w semestrze letnim:
 
Grupa początkująca (1 sem.)

23.02.18
09.03.18
13.04.18
18.05.18


Grupa finiszująca (3 sem.)

23.02.18 (godz. 12.30)
09.03.18 (
godz. 12.30)
23.03.18
13.04.18 (godz. 12.30)
27.04.18
18.05.18 (godz. 12.30)
08.06.18
Ważne daty

Opis przedmiotu

Celem zajęć jest napisanie pracy magisterskiej. Ich tematyka obejmuje szeroki zakres tematów na styku ekonomii i innych nauk społecznych. Przez pryzmat relacji między- i wewnątrz-generacyjnych można analizować szereg zachowań ekonomicznych: na rynku matrymonialnym, na rynku pracy, w sferze konsumpcji i oszczędności; w sferze zdrowia i innych.

Seminarium ma otwartą formułę. Pierwszy semestr jest poświęcony ustalaniu tematu pracy. Kończy się przygotowaniem konspektu pracy. W semestrach drugim i trzecim planowane są regularne spotkania w cyklu dwutygodniowym.